11/19/2016

Ulubione cytaty: Oscar Wilde - Portret Doriana Graya

Obcowanie z literaturą poszerza horyzonty i ogromnie rozwija wyobraźnię, dlatego oddaję się mu z przyjemnością odkąd tylko nauczyłam się rozróżniać litery. Nie mam ulubionego gatunku, ale chętnie wybieram klasyków. Dzieła wybitnych pisarzy nigdy nie tracą na aktualności, dlatego bez względu na to, kiedy po nie sięgniemy, zawsze odnajdziemy w nich cząstkę siebie. Niekiedy podczas czytania wypisuję sobie fragmenty, które warto zachować na dłużej. Chciałabym od czasu do czasu dzielić się nimi również z Wami. Zacznę od Oscara Wilde i ponadczasowego Portretu Doriana Graya.

English version:
Reading broadens our horizons and greatly expands the imagination. This activity gives me pleasure ever since I learned to tell letters apart. I do not have a favorite genre, but I choose classics most often. The works of great writers never cease to be fresh, so we can always find a part of ourselves in their storylines. Sometimes during reading I mark fragments that I want to keep with me for long time. I would like to occasionally share them with you too. Let me start with Oscar Wilde and his timeless The Picture of Dorian Gray.To było wyznanie. Teraz, kiedy już je uczyniłem, czuję, że czegoś mi ubyło. Być może nigdy swego uwielbienia nie należy zamykać w słowach.
* * *
Dobre postanowienia to bezużyteczne próby przeciwstawienia się prawom nauki. Źródłem ich jest czysta próżność, a rezultat absolutnie żaden. Od czasu do czasu dostarczają nam owych rozkosznych nieproduktywnych wzruszeń, posiadających pewien urok dla ludzi słabych. Oto wszystko, co się o nich da powiedzieć. Są to czeki wystawione do banku, w którym nie mamy konta. 
* * *
Istnieje przecież rozkosz w samooskarżeniu. Ganiąc siebie samych czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa. Spowiedź, nie kapłan, daje nam rozgrzeszenie.
* * *
Żyjemy w epoce, kiedy jedynymi naszymi istotnymi potrzebami są rzeczy niepotrzebne.
* * *
Jest zawsze coś zabawnie absurdalnego w uczuciach ludzi, których przestało się kochać.
* * *
Uduchawiać swą epokę to warte trudu. Jeśli ta dziewczyna zdolna jest tchnąć dusze w tych, którzy żyli bez duszy, jeśli budzi zmysł piękna w tych, których życie było brudne i szkaradne, jeśli ich wyrywa z egoizmu i czyni zdolnymi do łez nad cierpieniem, które nie jest ich cierpieniem, to godna jest całego twego ubóstwienia, godna jest ubóstwienia całego świata.
* * *
- Mój drogi Harry, nie traktowałem tego jak interes i nie oświadczyłem się oficjalnie. Powiedziałem jej, że ją kocham, a ona odpowiedziała, że nie jest godna zostać moją żoną. Nie jest godna! O, dla mnie cały świat jest niczym w porównaniu z nią. 
- Kobiety są zastanawiająco praktyczne - mruknął lord Henryk. - Znacznie praktyczniejsze od nas. My w podobnych sytuacjach często zapominamy mówić o małżeństwie, ale one zawsze nam to przypominają.
 * * *
Jeśli mężczyzna robi coś bardzo głupiego, to zawsze z motywów najszlachetniejszych.
 * * *
Zwykłe kobiety nigdy nie działają na naszą wyobraźnię. Ograniczone są ramami wieku, w którym żyją. Nie przeistacza ich żaden blask. Dusze ich poznaje się tak łatwo jak ich kapelusze. I zawsze je można widywać. Nie otacza ich żadna tajemnica. Rano wyjeżdżają do parku, a po południu paplają przy herbacie. Mają swój stereotypowy uśmiech i eleganckie maniery. Takie są zrozumiałe. Ale aktorka! Aktorka to zupełnie coś innego. Harry, czemu mi nie powiedziałeś, że jedyną istotą godną miłości jest aktorka?
 * * *
W ogóle się nie żeń, Dorianie. Mężczyźni żenią się, bo są znużeni, kobiety - przez ciekawość. I obie strony doznają rozczarowania.
 * * *
Zawsze to straszne słowo. Dreszcz mnie przebiega, ilekroć je słyszę. Kobiety tak bardzo lubią to słowo. Psują każdy romans, starając się, by trwał wiecznie. Słowo to zresztą jest pozbawione treści. Jaka jest różnica między kaprysem a dozgonną miłością? Ta, że kaprys trwa trochę dłużej.
 * * *
– Pewność jest fatalna. Niepewność czaruje. Mgła nadaje rzeczom urok.
– Można w niej zatracić drogę.
– Wszystkie drogi wiodą do jednego punktu, moja droga Gladys.
– A tym jest?
– Rozczarowanie.
 * * *
Życie trwa tylko chwilę, więc spal się jak najjaskrawszym płomieniem.
 * * *
Zawsze możemy być uprzejmi dla tych, co nas nie obchodzą.
* * *
– A sztuka? – spytała.
– Jest chorobą.
– Miłość?
– Złudzeniem.
– Religia?
– Wytwornym surogatem wiary.
– Jesteś sceptykiem.
– Nie, sceptycyzm jest początkiem wiary.
– Czymże więc jesteś?
– Określać znaczy ograniczać.
* * *
Należy wchłaniać barwę życia, ale nigdy nie przypominać sobie szczegółów. Szczegóły są zawsze trywialne.
* * *
(…) najgorszą rzeczą każdego romansu jest to, że tak bardzo obdziera ludzi z romantyzmu.
 * * *
Możesz się uważać za bezpiecznego, silnego, lecz przypadkowy odcień jakiejś barwy w pokoju lub na porannym niebie, specjalna jakaś woń, niegdyś przez ciebie lubiana i przynosząca ze sobą subtelne wspomnienia, wers zapomnianego utworu, który kiedyś czytałeś, urywek melodii, której już dawno nie grałeś – Dorianie, wierzaj mi, że od tych szczegółów zależy nasze życie.
 * * *
Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są, starzy, chcieliby być niewierni, ale nie mogą.
 * * *
Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, o ile jej nie kocha.
* * *
Nigdy nikomu nie zdradzam imion ludzi, których bardzo lubię. To tak, jakby wydawać na łup ich cząstkę. Nauczyłem się kochać sekrety. Chyba już tylko one mogą przydać naszemu współczesnemu życiu tajemniczości i cudowności. Najzwyklejsze rzeczy nabywają uroku, kiedy je zataić. Kiedy teraz wyjeżdżam z Londynu, nikomu ze znajomych nie mówię, dokąd się udaję. Gdybym to zrobił, straciłbym całą przyjemność. Przyznaję, to durny nawyk, ale mam wrażenie, że w ten sposób czyni się życie bardziej romantycznym.
* * *
Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego.
 * * *
Kobieta wychodzi za mąż po raz drugi tylko wówczas, jeśli pierwszego swego męża nienawidziła. Zaś mężczyzna żeni się po raz drugi, jeśli pierwszą swą żonę ubóstwiał.
 * * *
Każde dobre wrażenie, jakie się wywołuje w świecie, stwarza nam nieprzyjaciela. Aby być lubianym przez ludzi, trzeba być miernotą.
 * * *
Dla odzyskania młodości uczyniłbym wszystko, o ile by tylko nie wymagano ode mnie ćwiczeń gimnastycznych, rannego wstawania i cnoty.
 * * *
Harry, ty nie rozumiesz, czym jest przyjaźń lub wrogość. Lubisz wszystkich, to znaczy, że wszyscy są ci obojętni.
 * * *
Życie, które ma ukształtować jego duszę, zepsuje ciało.
 * * *
Jedynym sposobem pozbycia pokusy jest uleganie jej. Gdy będziemy się jej wypierali, dusza zachoruje z tęsknoty za tym, czego sobie odmawiała, z żądzy za tym, co potworne jej prawa uczyniły potwornym i bezprawnym. Powiedziano że największe zdarzenia świata dokonują się w mózgu. W mózgu też i jedynie w mózgu dokonują się największe grzechy świata. 
 * * *
Czuję, że całą swą duszę oddałem komuś, kto traktuje ją jak kwiat do butonierki, jak dekorację mającą wzmagać jego próżność, ornament na letni dzień.
 * * *
Niezwykły z ciebie człowiek. Zawsze wypowiadasz myśli głęboko niemoralne, ale nigdy nie czynisz zła. Twój cynizm to tylko poza.
 * * *
Ciąży jakieś fatum na tych, którzy się wyróżniają czy to cieleśnie, czy intelektualnie, fatum, zda się, wiernie przez dzieje towarzyszące królewskim krokom. Lepiej się nie odróżniać od swoich bliźnich. Na tym świecie najlepiej się dzieje brzydalom i głupcom. Mogą sobie siedzieć spokojnie i gapić się na widowisko. Nawet jeśli nie mają pojęcia o tym, jak smakuje zwycięstwo, oszczędzona jest im przynajmniej wiedza o porażce. Żyją sobie tak, jak wszyscy żyć powinniśmy: bez zmartwień, obojętni, nieznający smutku. Nie doprowadzają innych do ruiny, ale też nie doznają jej z rąk innych. Ty, Henry, masz pozycję i bogactwo, ja — umysł, jaki mi się trafił, i talent, ile tam mi go dostaje, natomiast Dorian Gray — dobry wygląd. Wszyscy musimy przecierpieć strasznie to, co dali nam bogowie.Good resolutions are simply a useless attempt to interfere with scientific laws. Their origin is pure vanity. Their result is absolutely nil. They give us, now and then, some of those luxurious sterile emotions that have a certain charm for us. That is all that can be said for them.
***
There is a luxury in self-reproach. When we blame ourselves we feel that no one else has a right to blame us. It is the confession, not the priest, that gives us absolution.
***
We live in an age when only unnecessary things are absolutely necessary to us.
 ***
There is always something ridiculous about the passions of people whom one has ceased to love.
***
To spiritualize one’s age,—that is something worth doing. If this girl can give a soul to those who have lived without one, if she can create the sense of beauty in people whose lives have been sordid and ugly, if she can strip them of their selfishness and lend them tears for sorrows that are not their own, she is worthy of all your  adoration, worthy of the adoration of the world. 
***
‘My dear Harry, I did not treat it as a business transaction, and I did not make any formal proposal. I told her that I loved her, and she said she was not worthy to be my wife. Not worthy! Why, the whole world is nothing to me compared to her.’ 
‘Women are wonderfully practical,’ murmured Lord Henry,—‘much more practical than we are. In situations of that kind we often forget to say anything about marriage, and they always remind us.’
***

Whenever a man does a thoroughly stupid thing, it is always from the noblest motives.

***
Ordinary women never appeal to one’s imagination. They are limited to their century. No glamour ever transfigures them. One knows their minds as easily as one knows their bonnets. One can always find them. There is no mystery in one of them. They ride in the Park in the morning, and chatter at tea-parties in the afternoon. They have their stereotyped smile, and their fashionable manner. They are quite obvious. But an actress! How different an actress is! Why didn’t you tell me that the only thing worth loving is an actress?
***
‘Never marry at all, Dorian. Men marry because they are tired; women, because they are curious: both are disappointed.’
 ***
‘Always! That is a dreadful word. It makes me shudder when I hear it. Women are so fond of using it. They spoil every romance by trying to make it last forever. It is a meaningless word, too. The only difference between a caprice and a life-long passion is that the caprice lasts a little longer.’ 
***
"All ways end at the same point, my dear Gladys."
"What is that?"
"Disillusion".
***
One can always be kind to people about whom one cares nothing.
*** 
One should absorb the color of life, but one should never remember its details. Details are always vulgar.
***
The worst of having a romance is that it leaves one so unromantic.
***
You may fancy yourself safe, and think yourself strong. But a chance tone of color in a room or a morning sky, a particular perfume that you had once loved and that brings strange memories with it, a line from a forgotten poem that you had come across again, a cadence from a piece of music that you had ceased to play,—I tell you, Dorian, that it is on things like these that our lives depend.
*** 
Young men want to be faithful, and are not; old men want to be faithless, and cannot.
***
A man can be happy with any woman, as long as he does not love her.
***
When I like people immensely I never tell their names to any one. It seems like surrendering a part of them. You know how I love secrecy. It is the only thing that can make modern life wonderful or mysterious to us. The commonest thing is delightful if one only hides it. When I leave town I never tell my people where I am going. If I did, I would lose all  my pleasure. It is a silly habit, I dare say, but somehow it seems to bring a great deal of romance into one’s life.
***
Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.
***
When a woman marries again, it is because she detested her first husband. When a man marries again, it is because he adored his first wife. Women try their luck; men risk theirs.

***
Every effect that one produces gives one an enemy. To be popular one must be a mediocrity.
***
To get back my youth I would do anything in the world, except take exercise, get up early, or be respectable.
***
"You don't understand what friendship is, Harry," he murmured--"or what enmity is, for that matter. You like every one; that is to say, you are indifferent to every one".

***
The life that was to make his soul would mar his body.
***
The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick with longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous and unlawful. It has been said that the great events of the world take place in the brain. It is in the brain, and the brain only, that the great sins of the world take place also.
*** 
I have given away my whole soul to some one who treats it as if it were a flower to put in his coat, a bit of decoration to charm his vanity, an ornament for a summer’s day.
***
You are an extraordinary fellow. You never say a moral thing, and you never do a wrong thing. Your cynicism is simply a pose. 
***
There is a fatality about all physical and intellectual distinction, the sort of fatality that seems to dog through history the faltering steps of kings. It is better not to be different from one’s fellows. The ugly and the stupid have the best of it in this world. They can sit quietly and gape at the play. If they know nothing of victory, they are at least spared the knowledge of defeat. They live as we all should live, undisturbed, indifferent, and without disquiet. They neither bring ruin upon others nor ever receive it from alien hands. Your rank and wealth, Harry; my brains, such as they are,—my fame, whatever it may be worth; Dorian Gray’s good looks,— we will all suffer for what the gods have given us, suffer terribly.’ Czarna sukienka - SammyDress.com
Czarne pończochy - Gabriella

17 comments:

 1. Beautiful words. Beautiful dress. Beautiful stockings. Beautiful person. xx

  ReplyDelete
 2. Pomysł z cytatami? Bardzo fajny :) Coś nowego, świeżego, zwłaszcza, że przyznam Wilde'a nie czytałem :) Może takie wpisy zachęcą i mnie do sięgnięcia po jego twórczość, a innych do czytania w ogóle (bo dziś mało ludzi czyta zwykłe książki, nie mówiąc już o klasykach)...

  Zdjęcia? Piękne, czarujące, tajemnicze i zmysłowe :) Takie nastrojowe, delikatne, z lekką pikanterią czyli to co Ariadno lubisz najbardziej :) Przyznam szczerze, że m.in. ja również uwielbiam Cię w takim wydaniu :)
  Gratulacje i buziaki dla Ciebie za pomysł i wykonanie :)

  Pozdrawiam,
  Zbyszek :)

  ReplyDelete
 3. gorgeous!

  www.bstylevoyage.blogspot.com

  ReplyDelete
 4. Co tu dużo pisać... piękny post! ;)

  ReplyDelete
 5. I've not yet read your collection of literary quotes, but I shall this evening. Thank you for sharing the things that you love to do. You look marvelous in your black dress and black stockings.

  ReplyDelete
 6. Elokwentna dziewczyna, elegancka i ponętna. 3 x TAK :)

  ReplyDelete
 7. Niektóre cytaty Oscara Wilde'a mi się podobają, są takie prawdziwe :)

  ReplyDelete
 8. Another great idea of yours: your pictures accompanied by the wisdom of Oscar Wilde! You always find new ways to surprise your blog readers. That's amazing!

  Oscar Wilde is an intelligent writer and I always enjoy his remarks and comments (especially about the two genders), but I can't agree with most of them. He is for me too cynic and too pessimist.

  About the photo set:

  Am I right that you wear stockings while reading Oscar Wilde? Wow! I can't say more in public ...

  Best photos of this set: 1 and 7.

  Photo set rating: 9,8.

  ReplyDelete
 9. love the pics of you lounging in bed in just your stockings without shoes.

  ReplyDelete
 10. Pierwszy na tym blogu post o literaturze. Przyznam szczerze, że musisz być bardzo oczytaną osobą, no i wspaniały pomysł z tymi literackimi cytatami. Ja przyznam szczerze, że zazwyczaj sięgam po literaturę innego rodzaju (np. sensacyjno-przygodowa, wojenna, biograficzna), choć zdarzyło mi się przeczytać dwie książki Paolo Coelho ("Brida" i "Walkirie"), być może zainteresuję się też utworami Wilde'a. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia to wyglądasz na nich bardzo zmysłowo w czarnej sukience i pończochach, siedząc na łóżku i czytając książkę :-)

  ReplyDelete
 11. Zdecydowanie na tak! Swietny wpis, mądre cytaty, a przede wszystkim w koncu ponczochy znalazły sie na nogach! Oby czesciej :)

  ReplyDelete
 12. What a combination, what a woman. Just when you think you must surely have reached the limit of someone's charm and unrivalled, debilitating magnetism, this appears - another fascinating insight into the life and loves of one of the most mysteriously enchanting people I have ever had the pleasure to stumble across in my entire life. Literature and fashion is a heady cocktail which invokes a good deal of pleasure and pain, most certainly the former in this instance, although Oscar Wilde certainly wouldn't be my first choice, if I'm honest, as I find him a little too cynical for my taste. I wonder if you've read anything by Paolo Coelho? That said, this particular quote resonates with me: "Whenever a man does a thoroughly stupid thing, it is always from the noblest motives." You doubtless understand why! :o) Nevertheless, I'm moved by the latest fascinating insight into the soul and intelligent mind of both a sensual and cerebral blogger who appears to have so much depth and intrigue. And there's no more apt phrase for you, Ariadna, in my opinion, than still waters run deep :o)

  ReplyDelete
 13. bardzo fajne cytaty dają do myślenia dziękuje za pokazanie odrobiny siebie a na zdjęciach jesteś jak zawsze piękna czekam na więcej cytatów pozdrawiam andrzej

  ReplyDelete
 14. Pieknie wyglądasz na tych fotkach w tych pończoszkach i sukience. Idealny strój na domowy weekend. Luźno, ale niezwykle elegancko i z klasą.

  ReplyDelete
 15. uwielbiam Twojego bloga i Twoje pomysly modowe, milo widziec jak blog sie rozwija. Mam propozycje: moze w poscie kiedy ubierasz rajstopy/ponczochy zamiescic krótką recenzje danego modelu?! Moze, czasami caly post poswiecic tej czesci garderoby?! Byloby to przydatne. Pozdrawiam

  ReplyDelete
 16. Nie przeczytałem niestety w całości żadnej książki Oskara Wilde'a. "Portret Doriana Graya" był jedyną :( lekturą po angielsku w klasie matury międzynarodowej, którą miała tylko niemoja grupa w klasie matury międzynarodowej, reszta się pokrywała. W pierwszej klasie liceum omawialiśmy fragment Wachlarza lady Windermere (komedia o fabule podobnej do Bruneta wieczorową porą Barei). Od czasu do czasu odświeżam sobie jego aforyzmy na poświęconych tej tematyce stronach internetowych. Kiedyś na pewno sporządzę listę swoich ulubionych, ponieważ mimo efekciarskiej paradoksalności niektóre pasują do życia nie tylko arystokratów (ile razy się już przekonałem, że Bóg powinien nas chronić przed przyjaciółmi, bo z wrogami poradzimy sobie sami...-stworzyłem nawet własny wariant tego porzekadła: "Jest tylko jedna rzecz gorsza od kolegów z pracy. Byli koledzy z pracy ;)" Z tych wymienionych przez Ciebie dużo jest prawdy niestety w: "Każde dobre wrażenie, jakie się wywołuje w świecie, stwarza nam nieprzyjaciela. Aby być lubianym przez ludzi, trzeba być miernotą." (i tym podobnym na samym końcu) oraz "Kobieta wychodzi za mąż po raz drugi tylko wówczas, jeśli pierwszego swego męża nienawidziła. Zaś mężczyzna żeni się po raz drugi, jeśli pierwszą swą żonę ubóstwiał." Zgadzam się jednak z Davidem, że świat nie jest aż taki zły jak przedstawia go narrator Portretu, na pewno Wilde'owi humor psuła konieczność ukrywania homoseksualizmu, która zaprowadziła go do więzienia... A sesja bardzo zmysłowa!

  ReplyDelete
 17. Cytaty ciekawe, ale wiele z nich to nieprawda. Uważam że nie warto cytować jeśli ktoś mowi nieprawdę.

  ReplyDelete

I would love to hear your thoughts, so please feel free to share your opinions in the comments below. Your feedback is greatly appreciated, and I personally read every comment. Thank you!
- - -
Proszę, podziel się ze mną swoją opinią - dzięki temu będę mogła udoskonalić to co robię :)