9/22/2016

29 rzeczy, których o mnie nie wiecie, a które na pewno Was zaskoczą

Poza publikowaniem postów z moimi stylizacjami, rzadko wspominam o swoim życiu prywatnym. Z tego powodu wielu nawiązujących ze mną kontakt czytelników próbuje rozgryźć jaką w rzeczywistości jestem osobą, a także poznać moje pozostałe zainteresowania oraz podejście do życia. Dziś nareszcie uchylam rąbka tajemnicy i dzielę się z Wami sporą porcją faktów na mój temat :) Który z nich zaskoczył Was najbardziej?

 1. Z pasją kolekcjonuję cytaty. Posiadam własne miejsce w sieci z niemałym zbiorem, o którym wie zaledwie kilka najbliższych osób. Podczas czytania książek i ciekawych tekstów często wypisuję fragmenty, które zrobiły na mnie największe wrażenie, aby móc od czasu do czasu do nich powracać. Chętnie rozmyślam o życiu.
 2. Jako dziecko marzyłam o byciu poetką i pisarką. Będąc w podstawówce namiętnie tworzyłam opowiadania, wiersze, a nawet książki - większość mam do dziś. W gimnazjum oraz liceum z zaangażowaniem pisałam eseje oraz felietony, a przy okazji anonimowo prowadziłam popularnego bloga, na którym publikowałam własne teksty. Wciąż lubię bawić się językiem, a przelewanie własnych myśli na papier sprawia mi ogromną przyjemność. Aktualnie realizuję się pisząc pracę magisterką. W przyszłości planuję stworzyć powieść, zbiór opowiadań i/lub wierszy.
 3. Przez wiele lat pragnęłam zostać także... informatykiem. Pierwszą stronę internetową napisałam będąc w piątej klasie, przez lata chętnie tworzyłam tutoriale, którymi dzieliłam się w sieci. W związku z zainteresowaniem ową dziedziną, kilka lat temu ukończyłam dwuletnią informatykę w policealnej szkole.
 4. Od około dekady nie rozstaję się z aparatem fotograficznym, za pomocą którego uwieczniam swoje spojrzenie na świat. Moje portfolio (możecie zobaczyć je <tu>) jest różnorodne i rozbudowane - żadna tematyka zdjęć nie jest mi obca. Oprócz fotografii czysto artystycznej, wykonuję również zdjęcia komercyjne np. ślubne. 
 5. Nigdy nie próbowałam papierosa. Do niedawna niemal w ogóle nie tykałam alkoholu (teraz robię to sporadycznie).
 6. Około 90% żywności, którą spożywam jest pochodzenia roślinnego. Od kilku lat staram się, aby moje posiłki były jak najzdrowsze: naturalne, mało przetworzone i wykonane z dobrej jakości składników. Lubię gotować oraz tworzyć nowe potrawy, posiadam sporą wiedzę na temat zdrowego odżywiania.
 7. Wcześniej żywiłam się bardzo niezdrowo - z premedytacją każdego dnia wsuwałam w siebie tony słodyczy, chipsów i fast foodów. Co zaskakujące, byłam wtedy o wiele szczuplejsza niż teraz.
 8. Od kilku lat każdy dzień zaczynam od dużej porcji zmiksowanych owoców lub świeżo wyciskanych soków. Dawka witamin od rana stanowi świetny zastrzyk energii.
 9. Chociaż tego po mnie nie widać, nie znam nikogo kto je tak ogromne ilości jedzenia jak ja. Wiele osób nie potrafi w to uwierzyć, do czasu aż wybiorą się ze mną na obiad...
 10. Uwielbiam się śmiać i podchodzę do życia ze sporym dystansem. Często żartuję, a rozśmieszanie innych daje mi sporo radości :)

 11. Mimo tylu lat na karku (ur. się w '92), wciąż mam w sobie sporo z dziecka - tyczy się to zarówno osobowości, jak i wyglądu.
 12. Na co dzień w ogóle się nie maluję. Kiedy jednak zdecyduję się na makijaż, jego wykonanie zajmuje mi nie więcej niż pięć minut i wymaga użycia zaledwie kilku kosmetyków.
 13. Moją ulubioną blogerką jest Anna Vershinina z Acid-coke.com, która od lat intryguje mnie swoją subtelną urodą oraz bogatą osobowością, natomiast blogiem, którego najchętniej czytam jest Volantification.pl.
 14. Mam w sobie sporo empatii. Zamiast oceniać lub atakować, staram się zrozumieć, dlatego cenię, gdy ktoś się przede mną otwiera i ma odwagę być szczerym. Porozumienie oraz umiejętność prowadzenia rozmowy są kluczem tworzenia wartościowych relacji.
 15. Fascynuje mnie psychologia i nauki społeczne, a zwłaszcza możliwości, jakie niesie za sobą posiadanie wiedzy obejmującej owe dziedziny. Bez przerwy obserwuję ludzi oraz analizuję ich zachowania, na podstawie których próbuję rozgryźć to co siedzi w ich głowie. Ekscytują mnie relacje międzyludzkie oraz to w jaki sposób wpływa na nie internet.
 16. Delektuję się pięknem przyrody, chętnie uwieczniam je na zdjęciach. Przebywanie na łonie dzikiej natury działa na mnie kojąco i oczyszczająco. Podobnie jak Desmond Morris, uważam że wielkie miasta nie są naturalnym środowiskiem człowieka, a życie w nich sprzyja występowaniu anomalii (choć jednocześnie bywa bardzo pociągające). 
 17. Wolę tworzyć niż konsumować, dawać niż brać, być niż mieć. Poczucie, że pozbawiona wszelkich rzeczy wciąż będę coś sobą reprezentować, że stając przed kimś "naga" będę tak samo wartościową i ciekawą osobą jest dla mnie bardzo ważne.
 18. Uwielbiam śnić. Moje sny są bardzo ekscytujące, realistyczne i wielowątkowe.
 19. Niemal w ogóle nie korzystam z TV. Rzadko oglądam filmy - tylko nieliczne robią na mnie wrażenie i potrafią sprawić, że jestem w stanie w skupieniu obejrzeć je do końca.
 20. Często prowokuję oraz wywołuję emocje, a bycie w centrum uwagi potrafi dawać mi dużo satysfakcji. Nie znoszę nudy, dlatego stale dostarczam sobie nowych wrażeń na wielu płaszczyznach. Co ciekawe, wcześniej przez wiele lat byłam bardzo nieśmiałą, spokojną, trzymającą się na uboczu osobą.

 21. Mam silny charakter, ale w głębi duszy jestem bardzo wrażliwa i łatwo wzruszam się drobnostkami.
 22. Moja głowa jest pełna pomysłów i bardzo żałuję, że jestem w stanie zrealizować tylko część z nich. Jeśli już się za coś poważnie zabieram, daję z siebie wszystko. Lubię stawiać sobie wyzwania.
 23. Dążę do bycia możliwie najbardziej optymistyczną osobą, staram się roztaczać wokół siebie pozytywną aurę. Chętnie motywuję i wspieram innych, nie gromadzę w sobie negatywnych uczuć i wspomnień.
 24. Kocham klimat dawnych lat. Czasami mam wrażenie, że nie pasuję do współczesnych czasów.
 25. Gdybym miała wskazać najprzystojniejszych aktorów, znaleźliby się wśród nich Brando, Gable, Deląg oraz Żebrowski. Najpiękniejsze aktorki? Hepburn, Leigh, de Havilland, Belluci, Jolie, Dymna.
 26. Słuchanie muzyki klasycznej wywołuje we mnie wiele emocji, chętnie sięgam po literaturę piękną oraz poezję, a także szukam inspiracji w sztuce. Doceniam dzieła wybitnych jednostek. 
 27. Jeśli sądziliście, że przez całe dnie chodzę po centrach handlowych, muszę Was rozczarować. Nie przepadam za spędzaniem czasu w taki sposób. Większość moich ubrań otrzymuję w ramach współprac, przy czym niemal wszystkie zamawiam przez internet. Mam ich tak dużo, że obecnie o wiele większą przyjemność sprawia mi nabycie wartościowej książki czy poznanie ciekawej osoby, niż zakup kolejnych butów czy bluzki.
 28. Jestem wdzięczna za wszystkie z doświadczeń, które miały miejsce w moim życiu - wiem, że to one sprawiły, że jestem takim, a nie innym człowiekiem.
 29. Lubię kiedy do mnie piszecie - zarówno komentarze, e-maile, czy innego rodzaju wiadomości. Dzięki temu wiem, że po drugiej stronie ekranu znajdują się ludzie z krwi i kości, którzy zazwyczaj okazują się niezwykle interesujący. Możliwość poznania wielu różnorodnych osób z całego świata jest jedną z najwspanialszych rzeczy, którą zyskałam dzięki prowadzeniu bloga.  English version:
  I share with you my outfits but rarely mention my private life. For this reason, many of you contact me trying to figure out what kind of person I am. Today, I finally open up and give you a lot of insightful facts about me. Which one will surprise you the most?

 1. I gather quotes. I have my own site with a big collection of them. Only a few of my friends know about it. While reading books and interesting articles, I often rewrite fragments of text. It impresses me a lot and quite often I refer back to them. Additionally, I like to contemplate and reflect on life and the world.
 2. As a child, I dreamed of being a poet and writer. In elementary school I passionately created stories, poems and even novels. I still have most of them. In middle school and high school, I was involved in writing essays and feuilletons. By the way, I was also the author of a popular blog, on which I published a lot of my texts. I still like to play with words - transferring my thoughts onto paper gives me a great deal of pleasure. I am currently writing am MA thesis. In the future, I plan to create a novel, a collection of stories and/or poems.
 3. For many years I wanted to be...a computer scientist! I wrote my first website when I was 12. Over the years I willingly created tutorials which I shared on the Internet. Following up my interest in this sphere, a few years ago I completed a two-year post-secondary IT course.
 4. For about a decade, I took time out to take photographs. My portfolio (you can see them <here>) is very diverse. Apart from artistic photography, from time to time I take on commercial projects.
 5. I've never tried a cigarette. Until recently I had hardly ever drunk alcohol (now I do it occasionally).
 6. About 90% of the food I eat originates from plants. For several years I have tried to eat as many healthy meals as possible - natural, less processed and made with good quality ingredients. I like cooking and creating new recipes, and I know much more now about healthy eating.
 7. Previously, I ate a lot of unhealthy things - sweets, crisps and other junk food. Surprisingly, I was thinner then than I am now!
 8. For the last few years I have started my day with a large smoothie or freshly-squeezed juices. The dose of vitamins in the morning provides a great boost of energy.
 9. I don't know anyone who eats such huge amounts of food as me. Many people can't believe it, until they go with me for lunch....
 10. I love to laugh! I often joke and laughing with friends brings me much joy :)

 11. I still have many child-like qualities - which applies to both my personality and my appearance.
 12. I don't normally wear make up but when I decide to it takes me no more than five minutes to get ready and requires only a few cosmetics.
 13. My favourite blogger is Anna Vershinin from Acid-coke.com, who for years has intrigued me with her subtle beauty and rich personality.
 14. I have a lot of empathy. Rather than criticise or attack, I try to understand people, so I appreciate when someone is honest with me. Agreement, respect and the ability to conduct honest conversations are the key to creating valuable relationships.
 15. I am fascinated by psychology and social sciences, especially the opportunities they create as I have knowledge of these subjects. I constantly observe people and analyse their behaviour. I try to figure out their thought processes based on their behaviour. Relationships and studying interactions on social media really excite me.
 16. I savour the beauty of nature and often try to capture it in my photographs. Being in the bosom of wild nature is, for me, soothing and cleansing. Just like Desmond Morris, I believe that the big cities are not man's natural environment, and that life in them is conducive to the occurrence of problems and quirks (although at the same time that can be very attractive).
 17. I'd rather create than consume, give than receive, be than have. I want to feel that devoid of all material things and "stripped naked" I am still an interesting person as before. It's really important to me.
 18.  I love to dream. My dreams are very exciting, realistic and multithreaded.
 19. I don't watch TV very often and rarely watch movies - only a few make an impression on me and can make me watch intently to the end.
 20. Often I provoke and evoke emotions and being the centre of attention gives me a lot of satisfaction. I hate being bored, so constantly I seek new experiences on many levels. Interestingly, not so long ago I was a very shy and quiet person.

 21. I have a strong character but inside I am very sensitive. Little things choke me up so easily.
 22. My head is full of ideas and I very much regret that I am only to realise part of them. I try to give my all. I like to take on challenges.
 23. I aim to be an optimistic person and I try to spread a positive aura. I am happy when I can motivate and support other people. I do not harbour negative feelings and memories.
 24. I love the atmosphere and nostalgia of days gone by. Sometimes I get the impression that I was born into the wrong time.
 25. If I had to identify the most handsome actors, without a doubt I would include Marlon Brando, Clark Gable, Pawel Delag and Michal Zebrowski. The most beautiful actress? Audrey Hepburn, Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Monica Belluci, Angelina Jolie, Anna Dymna.
 26. Listening to classical music excites me. I often read belles-lettres and poetry, as well as looking for inspiration in the arts. I appreciate the work of outstanding individuals.
 27. If you thought I spent the whole day walking around shopping malls, I really must disappoint you. I don't like spending time in such a way. Most of my clothes are through collaborations with online stores. I have so many clothes now that I have much more fun buying interesting books or knowing an interesting person than buying new shoes or a dress.
 28. I am grateful for all the experiences that have occurred in my life. I know that they have shaped my personality.
 29. I like it when you write to me - whether via comments, e-mails, or other types of messages. It's good to know that on the other side of the computer screen there are people of flesh and blood who usually turn out to be extremely interesting. The opportunity to meet many different people from all over the world is one of the greatest things that I have gained thanks to my blog and Instagram.


Czarny kombinezon odsłaniający ramiona - Choies.com
Czarne skórzane sandały Les Tropéziennes


27 comments:

 1. Ciekawy post, fajnie jest poczytać o Tobie :)

  ReplyDelete
 2. Fajnie że mogliśmy Cię lepiej poznać :)

  ReplyDelete
 3. It was very kind of you and very interesting for us to read about your personality, character, hobbies and life philosophy. Thanks a lot for telling so many things about you.

  I come straight to your question: "Today, I finally open up and give you a lot of insightful facts about me. Which one will surprise you the most?"

  You have surprised me at the beginning, as I discovered your blog. I discovered a woman in a fashion blog who is are not only beautiful and elegant, but also very intelligent. And that is what really makes the difference. That's why for the very first time I follow a blog and comment since then every photo set of yours.

  Nevertheless, I was pleasantly surprised by your today combination of photos and facts about you. But the really surprising thing was the question you put. It's a very, very intelligent one and you know what I mean.

  Best photos of this set: 1, 2 and 6.

  Best of your 29 points: 2, 10, 14, 15, 23 and 28.

  Photo set rating: 10.

  Greek

  ReplyDelete
 4. Dzięki za ten post. Sporo o sobie napisałaś, muszę jednak przyznać, że nic mnie nie zaskoczyło ;-) Wiele dało się wyczuć ze "zwykłych" wpisów :-)

  mrcn

  P.S. Niezły kombinezon :-)

  ReplyDelete
 5. Wow! You have a nice personality! It looks like you are a very cool person!

  ReplyDelete
 6. An excellent idea to give a little insight into the life of the stylish woman behind the charming blog. Unsurprised by many of the points as you've got a lovely and respectful manner, love your honesty and your ideals. Keep up the excellent work, Ariadna, you're doing a great job! :o)

  ReplyDelete
 7. If there is one of the 29 points I can relate to, it is about spreading a positive aura. I also can most relate to not watching TV much (except for sporting events) and not really watching movies. This was a fine post with some interesting facts. Have a great day/night. Take care and be well. And greetings from the United States!

  johnbmarine.blogspot.com

  ReplyDelete
 8. Nie sądziłem, że na twoim blogu pojawi się kiedyś taki post. Fajnie się go czytało no i ujawniłaś w nim rzeczy, o których nie wiedzieliśmy :-)

  ReplyDelete
 9. Zawsze tak jest, że najszczuplejsze osoby mogą najwięcej zjeść :)

  ReplyDelete
 10. Też lubię różne fajne cytaty. Polecam książki Carlos Ruiz Zafona - tam jest ich wiele.

  ReplyDelete
 11. ja tam wole fakt nr. 30 :)

  ReplyDelete
 12. Zdjęcia robiłaś już dawno, pamiętam jak jeszcze wieki temu miałaś konto na fotce ;)
  Tak samo pamiętam też sesję którą robiłaś Emilii J. :D

  ReplyDelete
 13. świetne odpowiedzi kochana ;*

  ReplyDelete
 14. W Ariadnie najlepsze jest to co zostało przemilczane ;>

  ReplyDelete
 15. Thank you for sharing your personal profile. You are quite a remarkable young woman from what you've shared. Congratulations on all you've achieved and all your future aspirations. It's obvious you have an extraordinary personal constitution in how you enjoy life and the world around you---very rewarding and admirable. Incidentally, I, too, find quotes and writings, and phrases fascinating, I like watching old B & W movies from the 40's and 50's but have little interest in the films of today mostly because they lack a sense of quality story-telling. Thank you for sharing your profile with me (us). I'm writing you from a somewhat secluded 40 acres of nature in the great state of Michigan, USA. As always, I look forward to more of your wonderful photographs, videos and fashion. Please stay safe and may the remainder of 2016 and beyond be a treasure to you. Peace.

  ReplyDelete
 16. Punkt 4 imponuje, wszechstronność jest zawsze w cenie. O kilku rzeczach wiedziałem z innych blogów :) ("Zdrowy wybór" to ciekawa lektura). Bardzo fajny punkt 27. Nie słyszałem o Annie Wierszyninie (czy też Wierszyninej, nie jestem do końca pewny jak to odmienić), pewnie ze względu na narkotyczną nazwę bloga bym tam nie wszedł, ale widzę, że to naprawdę niebywale elegancka i piękna kobieta, dobra inspiracja dla Ciebie :)

  ReplyDelete
 17. A Ciebie samą jak najłatwiej rozśmieszyć?

  ReplyDelete
 18. Masz wiele ubrań - jak mówisz, ale masz zbyt mało butów - szpilek szczególnie - których używasz w stylizacjach :(

  ReplyDelete
 19. Jesteś bardzo mądrą i piękną dziewczyną, w tych czasach niestety rzadko to się zdarza.
  Życzę powodzenia w dalszym prowadzeniu bloga :)

  ReplyDelete
 20. Zaskoczyłaś mnie punktem 7 pewnie dlatego, że sam 2 miesiące temu rozstałem się z tym paskudnym nałogiem jakim są chipsy i chrupki. Dzięki temu czuję się teraz znacznie lepiej i kilka zabiegów żywieniowych sprawiło, że schudłem 6 kg w 2,5 miesiąca. :)
  Ogólnie to mamy wiele podobieństw, super post, byłem ciekawy jaka jesteś pokrótce, bo raczej nie będę miał możliwości osobiście Cię poznać. :)

  ReplyDelete
 21. I did come across your blog via instagram...I was surprised you wanted to be a computer scientist (don't run into many of those)...I myself collect quotes and am an avid writer. I did enjoy reading the insights into the life of a beautiful/intelligent lady.

  Best of the 29 facts: 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, and 26

  Take care from the state of Virginia in USA

  instagram.com/whereismyumbrella85

  ReplyDelete
 22. Hello there and Happy Sunday to you , it's great to see the three dimensional person behind the two dimensional photographs. I'd guessed you're intelligent but love your compassion and hunger for knowledge and the world. You're my kind of lady for sure! Much love,
  Paul. ( Instagram : pauloswarios. X

  ReplyDelete
 23. Myślę, że trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy jestem zaskoczona którymś z punktów. Bardziej jestem pod wrażeniem - jesteś młodą, piękną i inteligentną kobietą o wszechstronnych zainteresowaniach i ciekawej osobowości, doceniasz piękno, sztukę i posiadanie wiedzy. Życzę Ci wszystkiego dobrego, abyś dalej realizowała swoje pasje, a także umiejętnie wykorzystywała swoje zasoby intelektualne, personalne i osobowościowe w podejmowaniu kolejnych decyzji życiowych. Pozdrawiam.

  ReplyDelete

I would love to hear your thoughts, so please feel free to share your opinions in the comments below. Your feedback is greatly appreciated, and I personally read every comment. Thank you!
- - -
Proszę, podziel się ze mną swoją opinią - dzięki temu będę mogła udoskonalić to co robię :)